Onze Historie

Waar ooit in voorouderlijke tijden de schapen nog op zilte schorren graasden, de Benediktijnermonniken van Saint-Riquier zich uitsloofden om gronden vruchtbaar te maken en de geuzen bij het Beleg van Oostende plunderend over het grondgebied van Bredene trokken, daar zochten de broeders Jan en Petrus Metsu hun vaste honk.

Langsheen de hobblige Zandstraat kochten ze op 30 september 1922 elk een perceel akkerland. Ze trokken en een nederige woning op voor eigen kroost en enkele stallingen voor dieren. Twee woningen zij aan zij. Jan in nummer 91 en broer Petrus in 93. En als ze op een zwoele zomeravond pijplurkend aan hun voordeur zaten, genietend van de groei op het veld en van het late spel van hun kinderen in de veegevulde weide, dan voelden ze vanbinnen de warmte van een stil geluk.

En het vervulde Jan met trots, toen hij zovele jaren later, in 1958, dat werk van eigen handen aan zoon August kon overdragen. Deze vergrootte al vlug z'n vaders bedrijf: het eigendom van oom Petrus werd na z'n overlijden in 1961 bij ingelijfd. Vier hektaren landbouwgrond vormden nu samen één bedrijf.

Intussen veranderde het uitzicht van Bredene heel wezenlijk. De ontwikkeling van de toeristische nijverheid was niet meer te stuiten. Met het uittekenen van het gewestplan voor de middenkust kwam de landelijke hoeve van August Metsu middenin de toeristische zone te liggen.

Door de vele jaren heen was August te zeer naar de aarde toegegroeid om nog de kracht te vinden voor een totale omschakeling van het bedrijf. niettemin besefte hij dat daarin de toekomst lag voor zijn kinderen.

Zo kwam het dat de zonen Marcel en Roland in 1974 een aanvraag indienden bij de overheid voor het oprichten van een kampeerterrein. Twee jaar later -we schreven oktober 1976- leverde het gemeentebestuur van Bredene een kampeervergunning af.

Diezelfde grond, waar Petrus, Jan en August telkens weer lentegroen leven zagen ontluiken, schenkt thans even milddadig zijn rijpe vrucht van stilte, rust en ontspanning aan de honderden vakantiegangers op "Camping Ter Hoeve", elk jaar opnieuw.

G.V.